Propisi

 

Obrasci za dostavu prijedloga novih studijskih programa:

Obrasci za postupak vrednovanja novih studijskih programa:

Obrasci za dostavu prijedloga i vrednovanje  izmjena i dopuna studijskih programa: