Natječaji

Ažurirana lista kandidata kojima je odobrena mobilnost i financijska potpora po Natječaju za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ljetnom semestru akademske godine 2013./2014. objavljenom 10. p

Ažurirana lista kandidata kojima je odobrena mobilnost i financijska potpora po Natječaju za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ljetnom semestru akademske godine 2013./2014. objavljenom 10. p

Sveučilište u Splitu objavljuje ažuriranu listu kandidata kojima je odobrena mobilnost i financijska potpora po Natječaju za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ljetnom semestru akademske godine 2013./2014. objavljenom 10. prosinca 2013. (24.04.2014.)

Listu ažuriranu 24.travnja možete pronaći

Ažurirana lista kandidata kojima je odobrena mobilnost i financijska potpora po Natječaju za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ljetnom semestru akademske godine 2013./2014. objavljenom 10. p

Ažurirana lista kandidata kojima je odobrena mobilnost i financijska potpora po Natječaju za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ljetnom semestru akademske godine 2013./2014. objavljenom 10. p

Sveučilište u Splitu objavljuje ažuriranu listu kandidata kojima je odobrena mobilnost i financijska potpora po Natječaju za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ljetnom semestru akademske godine 2013./2014. objavljenom 10. prosinca 2013.

Ažuriranu listu možete pronaći

12345678910 Last