Suradnja

Sveučilište u Splitu uključeno je u brojne međunarodne projekte, programe i asocijacije te surađuje s inozemnim sveučilišta kako iz Europe, tako i diljem svijeta. U namjeri da ojača međunarodne aktivnosti, svoje studente i zaposlenike potiče na sudjelovanje u međunarodnoj mobilnosti