Dokumenti

  • Ugovor s MZOSom o participaciji s prilozimadokumentUgovor o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.
  • Odluka Senata o participacijidokumentOdluka o plaćanju participacije u troškovima studija za akademske godine 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.
  • Preporuka o uvjetima studiranja kategoriziranih sportasadokumentPreporuka o uvjetima studiranja kategoriziranih športaša
  • Pravilnik o studijima i sustavu studiranja (27112008)dokumentPravilnik o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu