Sveučilište u Splitu

Statistika projekata

Pregled stranih partnera po državama

Redni brojNazivBroj projekata
1 188
2Croatia13
3Hrvatska6
4RH4
5Njemačka3
6Slovenija2
7Belgija1
8Italija1
9Portugal1
10Republika Hrvatska1
  Ukupno: 220