Sveučilište u Splitu

Dokumenti
  
Ugovor s MZOS_om o participaciji_s_prilozima

Ugovor o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.

Odluka Senata o participaciji

Odluka o plaćanju participacije u troškovima studija za akademske godine 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.

PREPORUKA o uvjetima studiranja kategoriziranih sportasa

Preporuka o uvjetima studiranja kategoriziranih športaša

Pravilnik o studijima i sustavu studiranja_27112008

Pravilnik o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu

ispis