Sveučilište u Splitu

Kalendar

KALENDAR NASTAVNE DJELATNOSTI U AKADEMSKOJ GODINI 2014./2015.

KALENDAR NASTAVNE DJELATNOSTI U AKADEMSKOJ GODINI 2013./2014.

KALENDAR NASTAVNE DJELATNOSTI U AKADEMSKOJ GODINI 2012/13.
Kalendar nastavne djelatnosti u akademskoj godini 2012./2013., koji je usvojen na 71. sjednici Senata održanoj dana 21. svibnja 2012. godine

KALENDAR ZA 2011.2012.xls
 
Kalendar nastavne djelatnosti u akademskoj godini 2011./2012. , koji je Usvojen na 59. sjednici Senata održanoj dana 28. lipnja 2011. godine

Kalendar nastavne djelatnosti u akademskoj godini 2010./2011., koji je usvojen na 48. sjednici Senata održanoj dana 10. rujna. 2010. godine

Kalendar nastavne djelatnosti u akademskoj godini 2009./2010., koji je usvojen na 34. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu održanoj 04. lipnja 2009. godine.

 

KALENDAR NASTAVNE DJELATNOSTI U AKADEMSKOJ GODINI 2014./2015.

KALENDAR NASTAVNE DJELATNOSTI U AKADEMSKOJ GODINI 2013./2014.

KALENDAR NASTAVNE DJELATNOSTI U AKADEMSKOJ GODINI 2012/13.
Kalendar nastavne djelatnosti u akademskoj godini 2012./2013., koji je usvojen na 71. sjednici Senata održanoj dana 21. svibnja 2012. godine

KALENDAR ZA 2011.2012.xls
 
Kalendar nastavne djelatnosti u akademskoj godini 2011./2012. , koji je Usvojen na 59. sjednici Senata održanoj dana 28. lipnja 2011. godine

Kalendar nastavne djelatnosti u akademskoj godini 2010./2011., koji je usvojen na 48. sjednici Senata održanoj dana 10. rujna. 2010. godine

Kalendar nastavne djelatnosti u akademskoj godini 2009./2010., koji je usvojen na 34. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu održanoj 04. lipnja 2009. godine.

 

ispis