Sveučilište u Splitu

Propisi i dokumenti
  
Pretraživanje Dokumenata

Traži

Istaknuti dokumenti

Prijenos dokumenta: pravilnik o medjunarodnoj mobilnosti s prilozima

Pravilnik o medjunarodnoj mobilnosti s prilozima

Prijenos dokumenta: 2010_10_115_3047

TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

Prijenos dokumenta: 2010_12_142_3607

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Prijenos dokumenta: Pravilnik_profesor_ emeritus_2

Pravilnik o postupku imenovanja i pravima professora emeritusa na Sveučilištu u Splitu

Prijenos dokumenta: Pravilnik_o_Studentskom_zboru_i_ dr_st_organizacijama_01032010

Pravilnik o Studentskom zboru Sveučilišta u Splitu i drugim studentskim organizacijama koje djeluju na razini Sveučilišta u Splitu

 

Pripadajući dokumenti:

Zahtjev za upis u evidenciju studentskih udruga

Zahtjev za upis brisanja u evidenciju studentskih udruga

Zahtjev za upis promjena u evidenciju studentskih udruga


Kategorije:

ispis