Sveučilište u Splitu

ERASMUS+

Erasmus+: Novi program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. - 2020. 

Program Erasmus+ obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative EU u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Erasmus+ zamijenit će 7 postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (s potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi na djelu te 5 programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Program po prvi put uvodi i podršku području sporta.

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Sedmogodišnji program imat će budžet od 14,7 milijardi eura, što predstavlja povećanje od čak 40 posto u odnosu na postojeće programske budžete.

Erasmus+ sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

- Ključna aktivnost 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

- Ključna aktivnost 3 - Podrška reformi politika

- Aktivnosti Jean Monnet

- Sport


Detaljnije o mogućnostima Programa pročitajte u Vodiču:  Erasmus+ Programme Guide

kao i na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU te Izvršne agencije.

·      

Preduvjet za sudjelovanje u Erasmus+ programu je Erasmus Povelja za visoko obrazovanje (ECHE) koja je Sveučilištu u Splitu dodijeljena za cijelo razdoblje trajanja Erasmus+ (2014.-2020.)

Erasmus kôd Sveučilišta u Splitu: HR SPLIT01

ECHE: 255210-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE

Erasmus Policy Statement

Erasmus+: Novi program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. - 2020. 

Program Erasmus+ obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative EU u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Erasmus+ zamijenit će 7 postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (s potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi na djelu te 5 programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Program po prvi put uvodi i podršku području sporta.

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Sedmogodišnji program imat će budžet od 14,7 milijardi eura, što predstavlja povećanje od čak 40 posto u odnosu na postojeće programske budžete.

Erasmus+ sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

- Ključna aktivnost 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

- Ključna aktivnost 3 - Podrška reformi politika

- Aktivnosti Jean Monnet

- Sport


Detaljnije o mogućnostima Programa pročitajte u Vodiču:  Erasmus+ Programme Guide

kao i na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU te Izvršne agencije.

·      

Preduvjet za sudjelovanje u Erasmus+ programu je Erasmus Povelja za visoko obrazovanje (ECHE) koja je Sveučilištu u Splitu dodijeljena za cijelo razdoblje trajanja Erasmus+ (2014.-2020.)

Erasmus kôd Sveučilišta u Splitu: HR SPLIT01

ECHE: 255210-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE

Erasmus Policy Statement
ispis