Sveučilište u Splitu

ERASMUS+

AKTIVNOSTI• studijski boravak u okviru redovnog ili izvanrednog preddiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog ili stručnog studija na inozemnoj partnerskoj ustanovi uključujući izradu završnog rada (to ne uključuje samostalno istraživanje koje nije sastavni dio studija)

• stručna praksa (puno vrijeme – 6 do 8 sati dnevno) uz uvjet da matična visokoškolska ustanova istu prizna kao dio studijskog programa  (ukoliko to nikako nije moguće, stručnu praksu potrebno je unijeti u Dopunsku ispravu o studiju)


Studenti u trenutku odlaska na mobilnost moraju biti upisani u najmanje drugu godinu preddiplomskog studija (iznimka: kod odlaska na stručnu praksu moguće je i sudjelovanje studenata koji su upisani u prvu godinu preddiplomskog studija).Student koji upisuje 1. godinu diplomskog studija treba dostaviti potvrdu o upisu (statusu).

 


KAKO POSTATI ERASMUS+ STUDENT?

 

Sveučilište u Splitu redovito raspisuje natječaje za mobilnost u svrhu Erasmus studijskog boravka i Erasmus stručne prakse.

 

Prije prijave potrebno je kontaktirati Erasmus koordinatora na matičnoj sastavnici.

 

Popis ERASMUS koordinatora

Popis ECTS povjerenika


Savjetujemo da prisustvujete Erasmus+ info danima koje Ured za međunarodnu suradnju redovito organizira.

STUDIJSKI BORAVAKTRAJANJE MOBILNOSTI 


• 3 - 12 mjeseci


- 1 mjesec mobilnosti odnosi se na razdoblje od 30 dana.

 

Izračun se vrši prema datumima na potvrdama o dolasku/odlasku (Confirmation of Arrival and Departure) koje izdaje inozemno sveučilište, i boravak uključuje i radne dane i vikend.

 

Financijska potpora isplaćuje se na način: 80% prije odlaska a 20% nakon povratka i dostave valjane dokumentacije.

 

 

OSIGURANJE

 

Student je dužan sklopiti policu zdravstvenog osiguranja za cijelo razdoblje mobilnosti.

Osnovno osiguranje obično osigurava nacionalno zdravstveno osiguranje studenta i za njegovog boravka u drugoj zemlji EU preko europske zdravstvene iskaznice. Međutim, osiguranje koje pokriva europska zdravstvena iskaznica ili privatno osiguranje možda nije dovoljno, posebno u slučaju repatrijacije i određene liječničke intervencije. U tom slučaju može biti korisno dodatno privatno osiguranje. Sveučilište će smatrati da je Korisnik svjestan obveza vezanih uz zdravstveno osiguranje.

 

Preslika police osiguranja/europske zdravstvene iskaznice mora se priložiti Ugovoru između visokog učilišta i studenta.

 

 

 

DVOSTRUKO FINANCIRANJE

 

Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu - grant u sklopu programa Erasmus+ ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije. Pod dvostrukim financiranjem ne smatraju se nacionalne, lokalne ili druge stipendije koje se inače dodjeljuju studentima za redovan studij na matičnoj visokoškolskoj ustanovi.

 

 


KOLIKO PUTA MOBILNOST? 

 

Tijekom studija studenti mogu biti korisnici financijske potpore za mobilnosti do ukupno 12 mjeseci na svakoj razini studija (preddiplomski uključujući short cycle (EQF razine 5 i 6), diplomski (razina 7), doktorski (razina 8)), neovisno o tome koliko puta.

 

 

 

ŠKOLARINA I OSTALE NAKNADE

 

Erasmus+ studentima ne smije se naplaćivati školarina na inozemnim ustanovama kao niti bilo kakve druge naknade koje se ne naplaćuju niti matičnim studentima.


Studenti ostaju upisani na svoje matično visoko učilište za vrijeme trajanja razdoblja mobilnosti i dužni su nastaviti plaćati školarinu ukoliko spadaju u kategoriju studenata koji sami financiraju svoj studij.

 

 

 

ERASMUS STUDENTI BEZ FINANCIJSKE POTPORE (ZERO-GRANT STUDENTS)

 

Ovaj pojam odnosi se na studente koji imaju status Erasmus+ studenta jer udovoljavaju svim potrebnim uvjetima, ali ne primaju financijsku potporu.

FINANCIJSKA POTPORA


Financijska potpora koja se dodjeljuje u sklopu programa Erasmus+ zamišljena je kao dodatak (potpora) na troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom sveučilištu, tako da nikako ne pokriva cjelokupni trošak boravka na inozemnom sveučilištu. Konačan iznos financijske potpore za akademsku godinu 2014./15. određuje Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) i to na sljedeći način:

 

o mobilnost prema državi viših troškova života: studenti će primiti višu financijsku potporu

o mobilnost prema državi sličnih troškova života: studenti će primiti srednje visoku financijsku potporu

o mobilnost prema državi nižih troškova života: studenti će primiti nižu financijsku potporu

 

 

 

Programske zemlje su podijeljene u sljedeće tri skupine: 

 

Financijska potpora

   eur/mjesečno

Skupina 1

Programske zemlje s višim troškovima života

Austrija, Danska, Finska, Francuska, Irska, Italija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo

 460

Skupina 2

Programske zemlje sa srednjim troškovima života

Belgija, Hrvatska, Češka, Cipar, Njemačka, Grčka, Island, Luksemburg, Nizozemska, Portugal, Slovenija, Španjolska, Turska

 410

Skupina 3

Programske zemlje s nižim troškovima života

Bugarska, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Makedonija

 360STUDENTI NIŽEG SOCIOEKONOMSKOG STATUSA

 

Studenti nižeg socioekonomskog statusa imaju mogućnost dobiti dodatna financijska sredstva za odlazak na mobilnost u iznosu od 200 EUR mjesečno.

Kriterij za određivanje pripadnosti skupini nižeg socioekonomskog statusa preuzet je iz Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju.JEZIČNA PRIPREMA


Brojna sveučilišta zahtijevaju potvrde o znanju stranog jezika za Erasmus+ studente.

Uglavnom se radi o engleskom, a nerijetko i jeziku države u koju se dolazi.

Studenti su se dužni informirati o jezičnim kompetencijama koje prihvatna ustanova zahtijeva. Uredu za međunarodnu suradnju je, na zahtjev, prije mobilnosti potrebno priložiti i potvrdu o znanju određenog stranog jezika.

 

 

OBVEZE STUDENTA PRIJE MOBILNOSTI 

 

o proučiti internetske stranice inozemnog sveučilišta, informirati se o roku za prijavu

o u suradnji s ECTS povjerenikom svoje sastavnice sastaviti Learning Agreement (Sporazum o priznavanju razdoblja mobilnosti), a kojeg potpisuju student, odgovorna osoba na sastavnici (ECTS povjerenik, voditelj studija, Erasmus koordinator isl.) te prihvatna ustanova

o sklopiti Ugovor o studijskom boravku sa Sveučilištem

o sklopiti policu osiguranja/dobiti europsku zdravstvenu iskaznicu

 

 

OBVEZE STUDENTA PO POVRATKU NA MATIČNO UČILIŠTE

 

Po povratku s inozemnog visokog učilišta/organizacije studenti su dužni matičnom visokom učilištu dostaviti:

o    Izjavu inozemne ustanove - Statement of Host Institution

o    Prijepis ocjena - Transcript of Records (popis svih kolegija koje je student pohađao s pripadajućim ocjenama tj. popis ECTS bodova za izvršene aktivnosti)

o    Završno izvješće student putem poveznice koju zaprimi na svoj e-mail ispunjava Završno izvješće na mrežnoj stranici AMPEU-a - Mobility Tool

o Izvješće mentora u slučaju pisanja završnog/diplomskog rada / doktorske disertacije (pdf doc)

 

 

OBAVEZNO PROČITATI

 

Postupovnik za slučaj odustanka studenta od mobilnosti izvan roka i ostvarenja uvjeta za uskratu isplate ili povrat dodijeljene/isplaćene financijske potpore 

 

 

ispis