Sveučilište u Splitu

Bilateralni sporazumi

Bilateralni sporazumi

Osim međunarodne suradnje koju koordiniraju određeni programi financirani izvana, Sveučilište u Splitu također surađuje na bilateralnoj osnovi sa visokoškolskim institucijama.

Sveučilište tretira bilateralni sporazum kao sporazum o međunarodnoj suradnji između dvaju sveučilišta, koji je zaključen kako bi pokrenuo zajedničku inicijativu ili intenzivirao postojeće kontakte.

Glavna svrha je stvoriti prilike za mobilnost studenata i osoblja van Europe.

Vrste sporazuma:

Memorandum o razumijevanju/Memorandum o suradnji: sklopljen zarazdoblje od najviše tri godine

Bilateralni sporazum: zaključivanje ovog sporazuma sastoji se od dvije faze:

1. "Pismo namjere" : predradnja zaključivanja "Sporazuma o suradnji", u kojem se dogovara organizacija mobilnosti.

2. Nakon toga je moguće zaključiti ''Sporazum o suradnji ", gdje se konkretnije i detaljnije utvrđuju angažmani na području suradnje i mobilnosti.

 

Moguće aktivnosti u okviru bilateralnog sporazuma

 

- rad na zajednički dogovorenim temama

- razmjena nastavnog osoblja

- razmjena studenata

- zajedničko publiciranje

- razmjena informacija od obostranog interesa

- ostale aktivnosti kojima je svrha promoviranje akademske suradnje

 

 NON EU

 

1. BOCVANA

University of Botswana

 

2. BOSNA I HERCEGOVINA

Univerzitet "Vitez" Travnik

Univerzitet u Sarajevu

Sveučilište u Mostaru

Univerzitet u Zenici

 

3. CRNA GORA

Univerzitet Crne Gore

 

4. ČILE

Universidad Catolica del Norte

Pontificia Universidad Catolica de Chile

 

5. JUŽNA KOREJA

Hankuk University of Foreign Studies

 

6.  JAPAN

Kwansei Gakuin University

Niigata University

 

7. KINA

Beijing Jiaotong University

 

8. MAKEDONIJA

Sveučilište "Sv.Kiril i Metodij"

Sveučilište "Goce Delčev"

 

9. RUSIJA

Saint-Petersburg University

 

10. SRBIJA

Univerzitet u Beogradu

Univerzitet u Novom Sadu

 

11. ŠVICARSKA

European Graduate School 

Ecole Polytechnique Fédérale de LausanneEPFEL

HES-SO University of Applied Sciencesand Arts Western Switzerland

University of Lucerne

 

12. SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

Pennsylvania State University, The Forensic science Program

New Haven 

New Mexico Institute of Mining and Technology

 

13. KANADA

University of Ottawa 


14. NORVEŠKA

Faculty of Nursing, Sor-Trondelag University College

 

15. TURSKA

Uludag University

 

 

EU

 

1. AUSTRIJA

FH Joanneum

 

2. FRANCUSKA

Universite Pantheon Assas

L'Universite Claude Ber


3. ITALIJA

Universita degli Studi di Bari

Politecnico di Bari

University of Teramo

Universita degli Studi di Firenze

University of Trieste

University of Molise

Universita Europea di Roma

Universita degli Studi di Cagliari

 

4. NIZOZEMSKA

Rotterdam University

 

5. NJEMAČKA

Freie Universitat Berlin

Fachhochshule Aachen

 

6. POLJSKA

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Wroclaw University of Technology

Karoly Robert College

 

7. RUMUNJSKA

Technical University of Cluj-Napoca

 

8. SLOVENIJA

Sveučilište u Mariboru

 

9. ŠVEDSKA

Kristianstad University

 

 

 

 

 

Osim međunarodne suradnje koju koordiniraju određeni programi financirani izvana, Sveučilište u Splitu također surađuje na bilateralnoj osnovi sa visokoškolskim institucijama.

Sveučilište tretira bilateralni sporazum kao sporazum o međunarodnoj suradnji između dvaju sveučilišta, koji je zaključen kako bi pokrenuo zajedničku inicijativu ili intenzivirao postojeće kontakte.

Glavna svrha je stvoriti prilike za mobilnost studenata i osoblja van Europe.

Vrste sporazuma:

Memorandum o razumijevanju/Memorandum o suradnji: sklopljen zarazdoblje od najviše tri godine

Bilateralni sporazum: zaključivanje ovog sporazuma sastoji se od dvije faze:

1. "Pismo namjere" : predradnja zaključivanja "Sporazuma o suradnji", u kojem se dogovara organizacija mobilnosti.

2. Nakon toga je moguće zaključiti ''Sporazum o suradnji ", gdje se konkretnije i detaljnije utvrđuju angažmani na području suradnje i mobilnosti.

 

Moguće aktivnosti u okviru bilateralnog sporazuma

 

- rad na zajednički dogovorenim temama

- razmjena nastavnog osoblja

- razmjena studenata

- zajedničko publiciranje

- razmjena informacija od obostranog interesa

- ostale aktivnosti kojima je svrha promoviranje akademske suradnje

 

 NON EU

 

1. BOCVANA

University of Botswana

 

2. BOSNA I HERCEGOVINA

Univerzitet "Vitez" Travnik

Univerzitet u Sarajevu

Sveučilište u Mostaru

Univerzitet u Zenici

 

3. CRNA GORA

Univerzitet Crne Gore

 

4. ČILE

Universidad Catolica del Norte

Pontificia Universidad Catolica de Chile

 

5. JUŽNA KOREJA

Hankuk University of Foreign Studies

 

6.  JAPAN

Kwansei Gakuin University

Niigata University

 

7. KINA

Beijing Jiaotong University

 

8. MAKEDONIJA

Sveučilište "Sv.Kiril i Metodij"

Sveučilište "Goce Delčev"

 

9. RUSIJA

Saint-Petersburg University

 

10. SRBIJA

Univerzitet u Beogradu

Univerzitet u Novom Sadu

 

11. ŠVICARSKA

European Graduate School 

Ecole Polytechnique Fédérale de LausanneEPFEL

HES-SO University of Applied Sciencesand Arts Western Switzerland

University of Lucerne

 

12. SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

Pennsylvania State University, The Forensic science Program

New Haven 

New Mexico Institute of Mining and Technology

 

13. KANADA

University of Ottawa 


14. NORVEŠKA

Faculty of Nursing, Sor-Trondelag University College

 

15. TURSKA

Uludag University

 

 

EU

 

1. AUSTRIJA

FH Joanneum

 

2. FRANCUSKA

Universite Pantheon Assas

L'Universite Claude Ber


3. ITALIJA

Universita degli Studi di Bari

Politecnico di Bari

University of Teramo

Universita degli Studi di Firenze

University of Trieste

University of Molise

Universita Europea di Roma

Universita degli Studi di Cagliari

 

4. NIZOZEMSKA

Rotterdam University

 

5. NJEMAČKA

Freie Universitat Berlin

Fachhochshule Aachen

 

6. POLJSKA

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Wroclaw University of Technology

Karoly Robert College

 

7. RUMUNJSKA

Technical University of Cluj-Napoca

 

8. SLOVENIJA

Sveučilište u Mariboru

 

9. ŠVEDSKA

Kristianstad University

 

 

 

 

 

ispis